Nyhetene

Ricci - MH-beskrivelse

RicciRicci gjennomførte Søndag 22.august Mentalbeskrivelse (MH) m/skudd som ble arrangerte Selbu trekk- og brukshundklubb. Klubben hadde til rettelagt løype iht regelverk i tett granskog. Det var 8 hunder som var påmeldt, hvorav Ricci var første hund ut i løypa.

Beskrivere var Ola Valan og Øivind Juul Schjetne fra brukshundmiljøet.


Formålet med MH er å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.

Planen var å få gjennomført beskrivelsen sommeren 2009, men på grunn av løpetid valgte jeg ikkeå utsette Ricci for disse påkjenningene som MH-beskrivelse kan være.

 

Lukas ble beskrevet sommeren 2009 på Norsk Schäferhundklub Avd. Nordenfjeldskes bane på Stavsøra.

MH-testbanen er en løype hvor det er plassert ut gjenstander og/eller figuranter i henhold til momentbeskrivelse. Momenter er de påvirkninger som er ment å skulle løse ut handling hos hunden i testbanen. Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning. En mentalbeskrivelse består av følgende momenter: Kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avstandslek, overraskelse, lydfølsomhet, spøkelser, lek igjen og skuddprøve.

Gjennom MH-beskrivelsen fikk jeg bekreftet Riccis adferd som jeg har forventet ville finne sted ved momentene,

o Overraskelse – kjeledress som spretter opp fra intet
o Lydfølsomhet – kjetting/lokk på bølgeblikkplate
o Spøkelser

Ricci viste en sterk reaksjon ved disse momentene, men hun fikk avreagert og gjort seg ferdig med disse momentene før vi gikk til de neste postene i løypa.

Ved siste post, ble 4 skudd avfyrt. Det ble observert samme adferd ved alle skuddene. Ved skuddene ble hennes adferd knyttet til at hun er en jakthund, hun viste et behov å observere hvor ”viltet” falt for deretter å løpe frem i skuddretning mot skytter. Hun lot seg greitt kalles inn mellom skuddene.

”Karakteren” fra MH-beskrivelsen er at Ricci har gjennomført MH-beskrivelsen m/skudd.

Deltagerene raser på MH-beskrivelsen,

1 stk Nova Scotia Duck Tolling Retriever
1 stk Dalmantiner
1 stk Collie korthåret
5 stk Engelsk Springer Spaniel

Av disse gjennomførte 7 MH-beskrivelsen, mens den siste ble brutt av fører etter lydfølsomhetsmomentet.

 

Bilder fra Riccis MH-beskrivelse

Foto: Wenche Krogstad

Ricci_MH_drakamp1
Lek mellom testlederen og Ricci. Ricci får leke drakamp og løpe etter en fille som testleder kaster.

Ricci_MH_kjeledress
Overraskelse – kjeledress som spretter opp fra intet

images/Ricci/Ricci_MH_kjeledress2
Momentet overraskelse, kjeledressen ble avklart.

Ricci_MH_skrammel1
Lydfølsomhet – kjetting/lokk på bølgeblikkplate

 Ricci_MH_skrammel2
Momentet Lydfølsomhet – kjetting/lokk på bølgeblikkplate ble avklart.

Ricci_MH_spøkelse2 
To truende "spøkelser" nærmer ...

Ricci_MH_skudd
Skudd ble avfyrt ca. 20 meters avstand (ved passivitet fokus på skytter)

 

 

lukas crilles 2.jpg
ricci crilles 1.jpg
alla2.jpg